วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อสอบเรื่องโครงสร้างอะตอม

1.ธาตุตัวหนึ่งมีเลขอะตอมเป็น 80 เลขมวล 120 จะมีอิเล็กตรอนกี่ตัว
1. 80 ตัว
2. 200 ตัว
3. 40 ตัว
4. 120 ตัว


2.อนุภาคมูลฐานใดอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม
1. นิวตรอนและอิเล็กตรอน
2. อิเล็กตรอน
3. โปรตอนและอิเล็กตรอน
4. โปรตอนและนิวตอน


3.ธาตุ A และ B เป็นไอโซโทปซึ่งกันและกัน จะมีอนุภาคใดต่างกัน
1. โปรตอน
2. นิวตรอน
3. อิเล็กตรอน
4. เลขอะตอม


4.จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอก สุดของซิลิคอน (Si) ซึ่งมีจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมทั้งสิ้น 14 เวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น เท่าไร
1. 3
2. 5
3. 4
4. 2


5.ข้อใด ไม่ถูกต้อง
1. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีคุณสมบัติต่างกัน ส่วนธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน
2. ธาตุที่อยู่ในแถวเดียวกันเรียกว่าอยู่ในคาบเดียวกัน
3. ธาตุที่อยู่ทางขวาของตารางธาตุจะมีความเป็นอโลหะ ส่วนธาตุที่อยู่ทางซ้ายของตารางธาตุจะมี ความเป็นโลหะ
4. ธาตุที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันเรียกว่าอยู่ในหมู่เดียวกัน


6.แบบจำลองอะตอมของใครที่กล่าวว่า "อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและอิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ โดยอะตอมจะมีสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า จำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบ"
1. เจ เจ ทอมสัน
2. ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด
3. นีลส์ โบร์
4. จอห์น ดอลตัน


7. การนำอะตอมตั้งแต่ 2 ตัวมารวมกัน ซึ่งอะตอมนั้นอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ คือ ข้อใด
1. ธาตุ
2. ไอออน
3. โมเลกุล
4. ไอโซโทป


8. จำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานที่ 3 มีกี่ตัว
1. 32 ตัว
2. 8 ตัว
3. 16 ตัว
4. 18 ตัว


ที่มา

http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/109/unt7/test7.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น